Outlet Center Białystok
 
Paulina Surawska 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Ada Hryniewicka też poleca