Praca
 
Ewa Palecka-Gryko 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
To prawda, rodzic ma obowiązek zapewnić taką potrzebę