Najlepszy Jubiler Białystok
 
Paulinka Kosk 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Tadeusz Sochoń pzmot