Outlet Center Białystok
 
Ewa Palecka-Gryko 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Pierwsze chwile noworodka są bardzo ważne, szkoda że zamiast przy matce leżał obok innego dziecka - obcego