Outlet Center Białystok
 
Barbara Żukowska 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Agnieszka Czaplińska Niechby po drodze do innego szpitala spotkało rodzącą to dopiero by się działo.