Outlet Center Białystok
 
Bartosz Kuliński 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Sandacz