Najlepszy Jubiler Białystok
 
Katarzyna Kosakowska 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
chociaż ubarwienie inne niż młoda sroka