Bar Mleczak
 
Paulina Kuryś 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
No nie sadze