Outlet Center Białystok
 
Magda Motyl 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1: