Bar Mleczak
 
Jan Wyrzykowski 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Lambo