Outlet Center Białystok
 
Agnieszka Czaplińska 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Barbara Żukowska To szpital wojewódzki, przyjeżdżają tu kobiety z Białegostoku i okolic. Jeśli nie ma miejsca to lekarz ma prawo odesłać rodzącą do innego szpitala, a nie potem matki upychać po oddziałach (lepiej) albo na korytarzu.