Euronet
 
Magdalena Sadowska 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Dzieci nie są tam zabieranie od matek na nie wiadomo jaki czas.lezalam tam tydz temu i wiem. 
Ktoś napisze głupotę i nikt nie sprawdzi,alw wszyscy wierzą