Najlepsze imprezy w Białymstoku
 
Martusia Kochana 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Drift jest najlepszy