Bar Mleczak
 
Marlena Ksepko 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Alfa - Marek Radkowski