Outlet Center Białystok
 
Agnieszka Czaplińska 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Joasia Wilman :)