Najlepsze imprezy w Białymstoku
 
Marta Derda Ślażko 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Mama jest pewnie na innym oddziale jak bylo tyle rodzących.