Najlepsze imprezy w Białymstoku
 
Joasia Wilman 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Rodziła Pani? Miała Pani cały czas dziecko przy sobie?