Outlet Center Białystok
 
Robert Dzienis 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Alfa!