Bar Mleczak
 
Kamila Steckiewicz 12.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Patrycja