Outlet Center Białystok
 
Janusz Wu 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Hhaha, tak jest