Outlet Center Białystok
 
Daria Kundzicz 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
ups