Bar Mleczak
 
Sandra Kucbor 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Julita Sakowicz czy to Ty?