Outlet Center Białystok
 
Szymon Jabłoński 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Nie słuchaj się ich. Jest super