Paradiso Promocja 21
 
Róża Stupak 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Sprząta