Outlet Center Białystok
 
Rafał Zalewski 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Łukasz Bałdowski to jego