Outlet Center Białystok
 
Mariusz PQwluczuk 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Ojeja 300 zl i beszie funkiel nowka