Outlet Center Białystok
 
Martyna Jończyk 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Róża XD ?