Marko outlet
 
Łukaszek Kobeszko 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
No na pewno :D