Bar Mleczak
 
Łukasz Bałdowski 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Nie Kombinuj