Outlet Center Białystok
 
Kacper Majowicz 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Sry nie mam rąk