Najlepszy Jubiler Białystok
 
Bartek Hryniewicki 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
?