Outlet Center Białystok
 
Mariusz Pszczoła 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Polecam hodowlę na Dojlidach. Profeska od wielu lat. Mają Yorki i Maltanczyki.   nr tel. 660 333 009