Outlet Center Białystok
 
Magdalena Michalewicz 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Tak tak