Outlet Center Białystok
 
Kaja Popławska 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
jeszcze pytasz!