Outlet Center Białystok
 
Emila Drągowska 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Wlasnie Mocarski Twoja 18