OUtlet
 
Michaś Mocarski 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
twoja szansa