Outlet Center Białystok
 
Damian Leszczyński 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Może Patrycja XDD