Outlet Center Białystok
 
Paulina Szlaga 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Aleksandra Pogorzelska