Najlepszy Jubiler Białystok
 
Kacper Krawczyk 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Patrycja Dąbrowska