Outlet Center Białystok
 
Asia Paszko 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Niestety nie.