Najlepszy Jubiler Białystok
 
Iwona Rembowicz 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Tak