Outlet Center Białystok
 
Maciej Nowakowski 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
To ja