Outlet Center Białystok
 
Kamil Przybyszewski 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Michał Klim twoja mama chyba