Bar Mleczak
 
Anika Gabi Piotrowska 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Myślę że nikt się nie wystraszy  także zapomnij o  znalezieniu sprawcy