Outlet Center Białystok
 
Paweł Głowacki 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Zapomnij  twoja  strata