Outlet Center Białystok
 
Marcin Krystoń Vel Śluza 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Już oddana