Moda patriotyczna
 
Patryk Malinowski 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Ilona Nesterowicz DaNiel Dudelewicz