Outlet Center Białystok
 
Mateusz Czarkowski 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Nie każda kamera na skrzyżowaniu nagrywa, część tylko steruje ruchem