Bar Mleczak
 
Michał Tołoczko 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Należę tylko do tej jednej