Outlet Center Białystok
 
Agnieszka Wesołowska 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Tak naprawdę szkodliwość jest niewielka, więc nie sądzę żeby się w ogóle fatygowali